Vicreu Store!


La nova botiga on-line de Vicreu està a punt d'arribar. En breu podreu consultar i comprar des de la web.


La botiga és verda!

vicreu newsletter


Ja hem inscrit el teu email al nostre newsletter. Rebràs un email de confirmació que hauràs d'acceptar.


Gràcies!

Condicions de venda

1.1 Àmbit del contracte
Les presents Condicions Generals de Venda s’apliquen a la venda de tots els productes de VICREU S.A. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 9270, llibre 8473, Secció 2ª, foli 103, pàgina 111867, Inscripció 1ª –CIF A-58 492 117 a través de la seva botiga online, ubicada a la URL www.vicreu.net (d’ara en endavant VICREU.NET) a professionals, empreses, consumidors, usuaris o a qualsevol destinatari (d’ara en endavant Usuari)

Els preus, condicions i procediment de compra seran inequívocs per a l’usuari. La informació referent al producte es mostrarà de forma clara i concisa.

L’ús per part de l’usuari dels serveis oferts a VICREU.NET suposa, en qualsevol cas, l’acceptació de les Condicions Generals de Venda publicades per VICREU S.A. a vicreu.net/static/conditions

L’oferta de productes de Vicreu.net està subjecta a disponibilitat segons estoc. VICREU.NET es reserva

1.2 Preus
Els preus indicats en cada producte estan expressats en Euros IVA inclòs (Impost sobre el Valor Afegit). En la cistella de la compra i a la confirmació de la comanda, l’import a pagar apareix AMB l’IVA corresponent, que es detallarà a part, així com les despeses d’enviament que corresponguin en cada cas.

VICREU.NET es reserva el dret a efectuar les modificacions que estimi oportunes, en qualsevol moment i sense previ avís, podent així actualitzar diàriament productes i preus en funció del mercat.

Les despeses d’enviament seran a càrrec del client i s’especificaran en la cistella de la compra i en la confirmació de la comanda. Les despeses d’enviament podran variar en funció del destí, així com del volum i pes de la comanda.

1.3 Formes de pagament
El pagament de les compres efectuades a través de VICREU.NET es podrà realitzar mitjançant targeta de crèdit (Visa i Mastercard) o PayPal.

Un cop l’usuari premi “Confirmar comanda” a la cistella de la compra, podrà seleccionar el pagament mitjançant “Targeta de Crèdit” o Paypal.

  Abans de finalitzar la comanda, l’Usuari Registrat haurà de comprovar l’import de la compra i la direcció d’enviament. Si l’Usuari desitja modificar la direcció d’enviament, ho haurà de fer a la cistella de la compra abans de finalitzar la comanda

a) Pagament mitjançant targeta de crèdit

Un cop finalitzada la comanda, l’Usuari serà redirigit directament a la passarel·la de pagament XXX i haurà de seguir les indicacions del TPV Virtual per efectuar el pagament. La tramitació de la comanda s’efectuarà tan aviat com l’ingrés en compte sigui efectiu. VICREU.NET enviarà un e-mail confirmant el pagament efectuat mitjançant targeta de crèdit

b) Pagament mitjançant PayPal

L’usuari haurà de complimentar les dades del formulari al que se’l redirigeixi en funció del mètode que s’hagi seleccionat. Per procedir al pagament, l’usuari haurà de seguir totes i cada una de les instruccions que apareixeran a la pantalla, proporcionant la informació que se li sol·liciti.

1.4 Entregues
Un cop rebut l’ingrés al compte de VICREU.NET, s’iniciarà la tramitació de la comanda i el client la rebrà en un màxim de 7 dies laborables (excloent diumenges i festius)

Si el pagament s’efectua a partir de les 19:00 hores, la tramitació de la comanda no s’iniciarà fins el dia següent. Tanmateix, si el pagament es realitza un divendres després de les 19:00 hores, la tramitació de la comanda entrarà en vigor a partir del dilluns següent, ja que l’horari del magatzem de gestió de comandes de VICREU.NET és de dilluns a divendres de 9:00 a 19:00 hores. Aquestes condicions no s’apliquen en festivitats locals, regionals o nacionals ni en caps de setmana

a) Terminis d’entrega

Els terminis d’entrega, estimats en un màxim de 7 dies, es computen sobre dies laborables (de dilluns a divendres de 09:00 a 19:00 hores). Les entregues es podrien veure condicionades en dates pròximes a festivitats (locals, regionals o nacionals)

VICREU.NET no es responsabilitza dels possibles endarreriments en les entregues deguts a causes de força major, incidències de l’empresa de transport o festivitats locals, regionals o nacionals que estipuli l’empresa en qüestió

b) Recepció de la comanda

Un cop rebut el pagament corresponent, VICREU.NET emetrà i enviarà la factura juntament amb la comanda, a la direcció que l’Usuari hagi indicat com a direcció d’enviament durant el procés de compra. Un cop entregada la comanda, el receptor està obligat a comprovar que el número de la seva comanda i el número de comanda que apareix en la factura coincideixen. L’empresa de missatgeria haurà d’entregar un Albarà d’Entrega de la comanda al receptor. El receptor està obligat a comprovar que el número de paquets entregats coincideix amb el que s’indica a l’albarà d’entrega i en cas que hi hagi alguna incidència de qualsevol tipus (ruptura, obertura de la bossa, embalatge defectuós ...) ho haurà d’indicar clarament en el mateix albarà.

La conformitat de l’Usuari en l’albarà d’entrega implica la renuncia a qualsevol tipus de reclamació o denuncia referent a la mercaderia rebuda

1.5 Devolucions
1) S’acceptaran devolucions els primers 15 dies a partir de la data de recepció de la comanda per part de l’usuari, amb prèvia autorització de VICREU.NET

2) La devolució de qualsevol producte haurà d’haver estat acceptada prèviament per VICREU.NET, comunicant-la per e-mail on l’usuari haurà d’indicar el següent:

- Referencia de la comanda
- Número de sèrie
- Causa de la devolució

3) Un cop autoritzada la devolució, VICREU.NET li ho comunicarà via e-mail o telèfon. A més, se li assignarà un número de devolució que haurà d’indicar clarament a l’exterior del paquet. A partir de llavors disposa d’un termini de 10 dies per enviar el producte a la direcció següent:

Vicreu S.A
c/Mas de la Mora 12F
08500 Vic – Barcelona

NO S’ADMETRÀ LA DEVOLUCIÓ DE CAP PRODUCTE QUE NO INDIQUI EL NÚMERO DE DEVOLUCIÓ ASIGNAT PER VICREU.NET
Si passats 10 dies no s’ha rebut el producte, es refusarà la devolució

4) Un cop rebuda la mercaderia, si es troba en perfecte estat (no desprecintat ni instal·lat) i degudament embalada amb el seu embalatge original, es realitzarà la devolució de l’import al mateix número de compte des del que es va realitzar el pagament.

5) Les despeses de transport originades per la devolució del producte, així com qualsevol tipus de comissió bancaria que es pugui generar, seran a càrrec de l’usuari

6) En cas que el material no arribi en perfectes condicions, ni en el seu embalatge original ni amb tots els accessoris, VICREU.NET es reserva el dret a abonar una quantitat inferior o a refusar la devolució

7) No s’acceptaran devolucions de producte l’embalatge original dels quals hagi estat obert. Tan sols s’acceptaran si l’embalatge original està intacte

8) Producte malmès durant el transport: en cas que el producte arribi malmès degut al transport, ho haurà de comunicar a VICREU.NET en un termini màxim de 24 hores des de la recepció de la comanda. En el cas que l’embalatge extern del producte estigui obert o deteriorat en el moment de la recepció, és indispensable que ho INDIQUI EN L’ALBARÀ DE TRANSPORT que ha de firmar quan rep la comanda. Un cop realitzada la reclamació, VICREU.NET recollirà el producte defectuós i un cop rebut als nostres magatzems se li enviarà de nou. Tot això sense cap mena de despesa per a l’usuari.

9) En cas que la devolució no s’accepti segons el compliment de les condicions esmentades anteriorment, les despeses de transport tant d’anada com de tornada seran a càrrec de l’usuari